JÄRJESTÖHOTELLI

8.2.2017

SILTA yhteisöklubille on perustettu järjestöhotelli tukemaan paikallisyhdistysten ja alue- ja valtakunnallisten järjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta sekä tapaamisia.

TIEDOTE 12.1.2017

Arvoisat alue- ja valtakunnallisten järjestöjen edustajat!

SILTA yhteisöklubi toimii Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa alueen järjestöjen ja kansalaistoiminnan keskuksena.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä alueella on reilu 100, joista suurin osa pieniä paikallisyhdistyksiä vahvojen aluejärjestöjen puuttuessa. Paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti, mutta saamme vahvasti viestiä uusien toimijoiden tarpeesta sekä jatkuvuuden turvaamisesta.

Sillan kokoustilassa kokoontuu useita paikallisyhdistyksiä kerhojen ja hallitusten kokousten puitteissa ja etsimme koko ajan keinoja tukea heidän toimintaansa eri tavoin verkostoyhteistyötä hyödyntäen.

Tukeaksemme paikallisyhdistysten toiminnan jatkuvuutta, olemme perustaneet tiloihimme Järjestöhotellin.

Tarjoamme Järjestöhotelli-tilaa Teidän käyttöönne. Toivomme järjestöhotellin lisäävän paikallisyhdistysten ja alue- ja valtakunnallisten järjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta sekä tapaamisia. SILTA yhteisöklubi toimii kohtaamispaikkana niin järjestöille, vapaaehtoistoimijoille, vertaisryhmille kuin alueen asukkaille keskinäiseen tapaamiseen.

Järjestöhotellin hinnasto:

Järjestöt                6,50 € / tunti   25 € / koko päivä (klo 9:00 – 16:00)

Kosti ry:n jäsen      5,00 € / tunti   20 € / koko päivä (klo 9:00 – 16:00)

Käytössä on langaton nettiyhteys ja tarvittaessa myös tietokone sekä projektori.

 

Kohdataan Sillalla ja toimitaan yhdessä!

Liitteet