Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän manifesti 26.9.2017

12.10.2017


Osallisuus on menestyvän maakunnan perusta - Keski-Pohjanmaa osallisuuden mallimaakunnaksi

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi. Maakunnassamme toimii tällä hetkellä noin 1500 aktiivisesti toimivaa rekisteröitynyttä yhdistystä. Luku on valtakunnallisesti huomattava. Varsinaisen tavoitteellisen toimintansa lisäksi keskipohjalaiset järjestöt vaalivat maakuntaidentiteettiä vahvistaen maakuntahenkeä ja asukkaiden yhteenkuuluvuutta sekä sitoutuneisuutta kotiseudun kehittämiseen. Järjestökentän tahtotilan esiintuomisen lisäksi manifesti haluaa myös ottaa kantaa maakuntaohjelman valmisteluun tilanteessa, jossa hyvinvoiva toimintalinja on poistettu ja aluekehityksen tavoitteellinen sisältö kaventunut. Maakunnallisesti on tärkeää tuoda kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen merkitys esiin monialaisten kasvuedellytysten ja hyvinvoinnin kehittäjänä.