Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla

Kosti ry:llä on aloittanut 1.8.2017 Järjestöt mukana muutoksessa -hanke, jonka tehtävänä on selkeyttää järjestöjen roolia sekä kunnissa että Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen päätavoitteena on järjestöjen aseman ja toiminnan turvaaminen, järjestökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän kehittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. Vastaavanlaisia hankkeita aloitti valtakunnallisesti 17 eli kaikki maakunnat ovat mukana. Yksi hankkeista kattaa kaksi maakuntaa.

Hankkeen tavoitteet

  • Selkiytetään järjestöjen roolia kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja sote-palveluissa – järjestöt mukaan entistä tiiviimmin!
  • Turvataan järjestöjen asema ja toiminta – laaja osaaminen talteen ja käyttöön!
  • Selkiytetään järjestökentän toimintaa ja KOSTI ry:n roolia järjestöjä kokoavana tahona – kartoitetaan hyviä käytäntöjä ja haasteita, yhdessä!
  • Kehitetään viestintää ja hyödynnetään digitaalisia keinoja – järjestöt näkyviin!

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten

 

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten startade den 1.8.2017 vid KOSTI rf, i Siltas utrymmen.

Projektets mål

  • Föreningarnas roll i kommunerna, Mellersta Österbottens landskap och social- och hälsovårdstjänsterna förtydligas – tätare samarbete med aktörerna!
  • Föreningarnas position och verksamhet säkras – det omfattande kunnandet bevaras och används!
  • Föreningsfältets verksamhet och KOSTI rf:s roll som samlande kraft för föreningarna klargörs – goda praxis och utmaningar kartläggs tillsammans! 
  • Kommunikationen utvecklas och digitala resurser unyttjas – föreningarna fram!   
Nora Birkman, järjestöagentti
nora.birkman@siltakokkola.fi
puh. 0401429157
Hilkka Lehtinen, osallisuusagentti
hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi
puh. 0401439729