VERNA

Kestävä Verna -hanke on STEA:n rahoittama hanke, jossa luodaa toimintamallia sosiaali- ja terveysyhdistysten ja potilasjärjestöjen yhteistoimintapisteen tueksi kiinteänä pisteenä, liikkuvana toimintana ja digitaalisesti. 

Kestävä Verna -hanke kokoaa tietoa vertaistukitoiminnasta, sen kehittämiseksi ja toiminnan näkyvyyden tukemiseksi koko Keski-Pohjanmaan alueella. 

Terveisin, Minna ja Henna Verna-hankkeesta

 

 

Hankepäälikkö 

Minna Kallio-Järvinen

040 569 5033

minna.kallio-jarvinen@siltakokkola.fi

Hanketyöntekijä

Henna Oikari

040 569 5023

henna.oikari@siltakokkola.fi

 

Löydät meidät Rantakatu 6, Sillan tiloista