VERNA

 

 

KESTÄVÄ VERNA - VERTAISTUKI JA NEUVONTA (2017-19)

 

VERNA -hankkeessa kehitetään vertaistuen ja neuvonnan liikkuvaa toimintamallia Keski-Pohjanmaan alueelle. Toimintamallin avulla lisätään tukea tarvitsevien vertaistuen saannin mahdollisuutta ja tietoutta toiminnoista sekä kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa lähelle ihmistä. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmistä arjen eri elämäntilanteissa.

 

VERNA mahdollistaa potilas- ja sote-yhdistyksille luontaisia kohtaamispaikkoja, jossa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa ja järjestää vertaistukikohtaamisia. Kohtaamispaikka voi olla kiinteä VERNA, liikkuva VERNA tai digitaalinen VERNA.

 

VERNA -hankkeen kautta yhdistykset saavat mahdollisuuden parempaan näkyvyyteen, tukea eri yhdistysten yhteistyöhön sekä hyvän ja tuetun perustoiminnan myötä yhdistysten toiminta vireytyy.

 

VERNA toimii KPKOOSin, kokemusosaamisen ohjausryhmä, toimipaikkana ja tiedonkeskuksena sekä vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhteistyöryhmän VERKKARIT koollekutsujana.

 

Kokkolan kiinteä VERNA

Kokkolan terveysasema A-aula (Mariankatu 28)

 

 

Yhteystiedot: ► Minna Kallio-Järvinen 040 569 5033

                     

                      etunimi.sukunimi@siltakokkola.fi

Uutisia