Kysely asukasosallisuuden lisäämiseksi Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa

17.8.2018


Asukkaiden osallistuminen on tärkeää maakunnan kehittämisessä, erityisesti myös sen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa suomalaiseen hallintoon luodaan itsehallinnollinen maakunta. Maakunta vastaa 1.1.2021 alkaen: mm. aluekehityksestä, alueidenkäytön palveluista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Keski-Pohjanmaalla valmistelu on edennyt hyvin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Asukkaiden osallistuminen on tärkeää maakunnan kehittämisessä, erityisesti myös sen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa onkin käynnistynyt kolme asiakasraatia ja esim. järjestöjen neuvottelukunta tuomaan asukkaiden näkökulmaa palvelutuotantoon.

Haluamme kehittää myös rakenteellista asiakasosallisuutta ja tätä varten olemme rakentamassa Osallistu-ohjelmaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on antaa uutta näkökulmaa nykyisiin käytäntöihin ja palveluntarpeisiin alueellamme. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan osallisuussuunnitelman laatimisessa.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/92892B39ADBE7D88

Kysely on luottamuksellinen.

Kysely on auki 30.9.2018 asti.

Voit vastata kyselyyn myös paperiversiolla, joita on saatavilla Soiten terveysasemilta, Silta yhteisöklubilta ja Keski-Pohjanmaan liitosta.

Lämmin kiitos osallistumisesta!