Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausuma 25.9.2018

27.9.2018


Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi.

Tiistaina pidetyssä Järjestöjen pyöreässä pöydässä laadittiin yhteistuumin julkilausuma, johon kerättiin työpajoissa pohdintoja paikallisen kehittämisen, nuorison, kulttuurin, liikunnan ja hyvinvoinnin näkökulmista.

Julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan eViljo-yhdistysrekisterissä sekä oheisesta pdf-tiedostosta.

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän tahdonilmaisu: Aidosti osallistava ja asukkaitansa kuunteleva Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä kokoontui keskiviikkona 25.9.2018 vuosikokoukseen. Järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi. Maakunnassamme toimii tällä hetkellä noin 1500 aktiivisesti toimivaa rekisteröitynyttä yhdistystä, joilla on suuri merkitys lisättäessä ja vahvistettaessa keskipohjalaista hyvinvointia, osallisuutta sekä sitoutuneisuutta maakuntamme yhteiseen kehittämiseen.

Vuoden 2018 FinSote -tutkimuksen mukaan Keski-Pohjanmaan asukkaat osallistuvat kaikkien muiden maakuntien asukkaita aktiivisemmin yhdistys- ja yhteisötoimintaan. Tämä saatiin myös huomata Kaustisen Salonkylällä 25.9.2018 pidetyssä järjestöjen vuosikokouksessa, jossa alueemme yhdistykset ilmaisivat aktiivisesti mielipiteensä siitä, mitä Keski-Pohjanmaalla tulisi erityisesti yhdistysnäkökulmasta katsoen huomioida paremmin nyt ja jatkossa. Nämä tahdonilmaisut kirjattiin Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausumaksi.

Vuoden nuori keskipohjalainen on Sara Kronbäck

Tilaisuudessa kuultiin myös Kuntaliiton johtaja Tarja Myllärisen puheenvuoro järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa, palkittiin toukokuussa Keskipohjalaiset Kylät ry:n valitsema vuoden keskipohjalainen kylä, Kaustisen Salonkylä, sekä vuoden nuori keskipohjalainen järjestötoimija Sara Kronbäck, joka on toiminut ansiokkaasti kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä ohjaten lasten ja nuorten teatteria sekä liikuntaleirejä jo usean vuoden ajan.