Järjestökysely 2019

4.2.2019

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen Järjestökysely on auki 28.2.2019 saakka.

Järjestökysely 2019

 

Hyvät Keski-Pohjanmaan järjestö- ja yhdistystoimijat!
Keräämme sähköisellä kyselyllä tietoja alueemme yhdistysten nykytilasta, olemassa olevista yhteistyömuodoista, tarpeista ja muista yhdistyksille tärkeistä asioista. Toivomme saavuttavamme kyselyn avulla kattavan kuvan maakuntamme järjestöjen tilasta ja mielipiteistä, ja siksi onkin tärkeää että juuri sinun yhdistyksesi tiedot tulevat myös mukaan! Tämä kysely on jatkoa keväällä 2018 toteutetulle kyselylle. Vastausaikaa on 28.2.2019 saakka.

Suomenkieliseen kyselyyn pääset vastaamaan tästä

Bästa Mellersta Österbottens förenings- och organisationsrepresentanter!
Vi samlar nu in uppgifter om föreningarnas dagsläge, befintliga samarbetsformer, behov och andra viktiga frågor med hjälp av en elektronisk enkät. Vår önskan är att nå en heltäckande bild av Mellersta Österbottens föreningar och deras åsikter, och därför är det viktigt att vi får med information om just din förening! Denna enkät är en uppföljning till enkäten som genomfördes våren 2018. Enkäten kan besvaras fram till den 28.2.2019.

Klicka här för att komma till den svenskspråkiga enkäten