JÄRJESTÖJAMIT I KAUSTBY

28.5.2019

Föreningsjippo
Föreningsjippo

Denna sommar bjuds föreningarna i Mellersta Österbotten för första gången in på JärjestöJamit, som ordnas i Kaustby i samband med folkmusikfestivalens första dag, måndagen den 8.7.2019 kl. 12.30 – 16.00.

Plats: Kansantaiteenkeskus, Kaustby (Jyväskyläntie 3)

På evenemanget får föreningarna tillsammans fundera kring teman förknippade med främjande av välfärd och hälsa och delaktighet i Mellersta Österbotten. Den regionella välfärdsberättelsen och -planen kommer även att bearbetas!

Skriv in dagen i din kalender, och anmäl ditt deltagande senast den 19.6.2019 via denna länk.

Liitteet