SILTA yhteisöklubi kokoaa tietoa koordinoidusti apua ja tukea tarjoavista tahoista poikkeustilan aikana

18.3.2020

Kokoamme parhaillaan tietoa yhdistyksistä ja muista vastuutahoista, jotka ovat Keski-Pohjanmaan alueella koordinoidusti ryhtyneet tukitoimenpiteisiin liittyen Suomen hallituksen päätökseen ja linjauksiin Suomen siirtymisestä poikkeusoloihin koronavirustilanteen vuoksi. Tieto kerätään näille SILTA yhteisöklubin nettisivuille ja sitä välitetään eri kanavien kautta laajaan julkisuuteen.

Pyydämme järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vastuutahoja välittämään lyhyt kuvaus tukitoimista ja yhteystiedoista sekä mahdollinen nettiosoite tai muu sähköinen osoite, josta tuen tarvitsijat tai heidän läheisensä löytävät tarvittavaa tietoa tukitoimista. Kuvauksen ja tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen lasse.nygard@siltakokkola.fi

Keskeisintä tässä poikkeustilassa on noudattaa hallituksen ohjeistuksia sekä huolehtia riskiryhmiin kuuluvien ihmisten turvallisuudesta tartuntariskin minimoimiseksi. Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua ensisijaisesti sukulaisilta tai naapureilta ja sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon ulkopuolelle.

Tiedostamme, että ihmisillä on suuri halu auttaa. Olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa ja on erityisen tärkeää, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan, jolloin vältetään viruksen leviäminen. Koordinoidulla toiminnalla minimoimme myös vastuuseen liittyvän riskin, joka syntyy tuntemattoman vapaaehtoisen antaessa esimerkiksi kauppa- ja muuta asiointiapua. 

Haluamme tiedottaa mahdollisimman hyvin millaista apua eri tahot tarjoavat, jotta myös uudet innokkaat vapaaehtoiset osaisivat ilmoittautua yhdistysten muiden vastuutahojen toimintaan mukaan ja saisivat tarvittavat ohjeistukset.

Lisätietoja antaa Sirpa Nevasaari, toiminnanjohtaja KOSTI ry

Linkki sivulle Poikkeustila-apu