Kyselytutkimukset

Keräsimme sähköisellä kyselyllä tietoja alueemme yhdistysten nykytilasta, olemassa olevista yhteistyömuodoista, tarpeista ja muista yhdistyksille tärkeistä asioista. Kysely tavoitti yhteensä 83 yhdistystoimijaa. Kyselytutkimuksen tuloksiin voit tutustua tästä: 

Kartoitimme kevään 2018 aikana puhelinhaastatteluilla Keski-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön nykytilaa. Tavoitimme haastatteluilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilön tai järjestöyhteistyöstä vastaavan henkilön kaikista Keski-Pohjanmaan kahdeksasta kunnasta. Kartoituksen tuloksiin voit tutustua tästä: