Kyselytutkimukset

Järjestökyselyt

Järjestökysely 2020

Toteutimme helmi-maaliskuussa 2020 kolmatta kertaa järjestökyselyn, joka oli jatkoa vuosina 2018 ja 2019 toteutetuille kyselyille. Kyselyraporttiin pääset tutustumaan tästä:

Järjestökysely 2019

Toteutimme helmi-maaliskuussa 2019 toista kertaa järjestökyselyn, joka on jatkoa 2018 toteutetulle kyselylle. Järjestökysely tavoitti täällä kertaa 78 yhdistystoimijaa Keski-Pohjanmaalta. Kyselyraporttiin pääset tutustumaan tästä:

Järjestökysely 2018

Keräsimme sähköisellä kyselyllä tietoja alueemme yhdistysten nykytilasta, olemassa olevista yhteistyömuodoista, tarpeista ja muista yhdistyksille tärkeistä asioista. Kysely tavoitti yhteensä 83 yhdistystoimijaa. Kyselytutkimuksen tuloksiin voit tutustua tästä: 

Kuntakyselyt

Kuntakysely 2020

Kartoitimme kevään 2020 aikana edellisen vuoden tapaan sähköisellä kyselyllä Keski-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön nykytilaa. Kysely tavoitti kaikista kahdeksasta Keski-Pohjanmaan kunnasta järjestöyhteistyöstä tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavan yhdyshenkilön. Kyselyn tuloksiin voit tutustua tästä: 

Kuntakysely 2019

Kartoitimme kevään 2019 aikana sähköisellä kyselyllä Keski-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön nykytilaa. Tavoitimme kyselyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilön tai järjestöyhteistyöstä vastaavan henkilön kaikista Keski-Pohjanmaan kahdeksasta kunnasta. Kartoituksen tuloksiin voit tutustua tästä:

Kuntakysely 2018

Kartoitimme kevään 2018 aikana puhelinhaastatteluilla Keski-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön nykytilaa. Tavoitimme haastatteluilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilön tai järjestöyhteistyöstä vastaavan henkilön kaikista Keski-Pohjanmaan kahdeksasta kunnasta. Kartoituksen tuloksiin voit tutustua tästä: