Linkkejä

SOSTE

Järjestöt mukana muutoksessa on osa valtakunnallista Suomi100-avustusohjelmaa. Ohjelmakokonaisuutta koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Ry. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. 

Lisätietoa SOSTE:sta: https://www.soste.fi/

Lisätietoa Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmakokonaisuudesta:

https://www.soste.fi/sote-uudistus/jarjesto-2-0-jarjestot-mukana-muutoksessa-ohjelma/

INNOKYLÄ

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmakokonaisuuden työtilana toimii Innokylä. Innokylä on kaikkien käytettävissä oleva kehittämisympäristö, joka antaa tukea käyttäjien kehittämistyölle antaen heille työkaluja ja menetelmiä oman kehittämistyönsä tueksi. Innokylään on koottu eri alueilla ja toimintaympäristöissä toimivia ratkaisuja ja innovaatioita. 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestojen-ja-maakunnan-yhteistyorakenne