Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

1.      Rekisterinpitäjä

Kosti Ry/Järjestöt mukana muutoksessa -hanke

Rantakatu 6, 67100 Kokkola

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saku Piispanen, saku.piispanen@siltakokkola.fi

3.      Rekisterin nimi

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen yhteistyötahot

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lista yhteistyötahoista sähköisen uutiskirjeen lähettämistä ja muuta tarvittavaa yhteydenpitoa varten. Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista keräämme tarvittaessa osallistujalistan, joka hävitetään tilaisuuden jälkeen.

5.      Rekisterin tietosisältö

Organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, (puhelinnumero)

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaatiot tai heidän yhteistyötahot ilmoittavat yhteyshenkilönsä itse.

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestöt mukana muutoksessa -hanke ei luovuta tietoja Kosti Ry:n ulkopuolisille tahoille.

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun paikkaan. Tietoja ei käsitellä manuaalisesti.

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys sähköpostilla osoitteeseen saku.piispanen(at)siltakokkola.fi