Mikä KOSTI on ?

KOSTI valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yhteisötalouden yleistä kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään yhdistys- ja osuustoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaan liittyviä selvityksiä. KOSTI ry hallinnoi SILTA Yhteisöklubin toimintaa.

KOSTI ry.n hallitus 2019

Helinä Wiik puh.joht, Kokkolan Martat

Kai Harju Vpj, Keski-Pohjanmaan Kansanopisto

Esa Erkkilä, Keskipohjalaisten kylät ry, Markku Kallinen, Ventuskartano,

Anita Hevosmaa, Kokkotyösäätiö, Tapani Kulmanen Kokkolan Latu ry ja

varajäsenenä Anna Hakala Kokkolanseudun omaishoitajat ry

KOSTI:n jäseneksi?

KOSTI:n jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, säätiö tai osuuskunta alla olevalla lomakkeella tai ilmoittamalla kiinnostuksesta liittyä KOSTIn jäseneksi SILTA Yhteisöklubin henkilökunnalle tai KOSTIn hallituksen jäsenelle sekä maksamalla jäsenmaksun 20€/jäsenyhdistys/vuosi tai 10€/ henkilöjäsen/vuosi. Jäsenyys hyväksytään KOSTI ry:n hallituksen kokouksessa. KOSTI ry:n jäsenille SILLAN kokoustila on ilmainen (2h/kerta). 

Jäsenmaksu maksetaan tilille: FI51 5162 0020 0570 82 

Jäsenhakemus

 * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.