Toimintasuunnitelma ja -kertomus

Yhdistys tekee vuosittain kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimivat yhdistyksen keskeisinä toiminnan ohjausvälineinä. 

Voit tutustua KOSTI ry:n toimintasuunnitelmaan vuodelle 2021. Sivustolle lisätään myöhemmin myös toimintakertomus.