VERKKARIT - työryhmä

Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhteistyöryhmä.

Verkkarit - työryhmä koostuu Keski-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistoimintaa harjoittavien yhdistysten sekä muiden kansalaistoimintaa organisoivien tahojen vastaavista toimihenkilöistä.

Verkkarit- työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja vertaistukitoiminnan edellytyksiä. Verkkarit tukee vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia.

Työryhmä kehittää yhteistyötä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa järjestävien yhdistysten ja oganisaatioiden kesken, järjestää vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia, tukee niin vapaaehtoisten kuin vapaaehtoistoimintaa ohjaavien työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia.

Verkkarit ryhmää koordinoi SILTA 

Verkkarit kuuluvat valtakunnalliseen Valikko-verkostoon jota koordinoi: Kansalaisareena http://www.kansalaisareena.fi