Edunvalvonta ja verkostoyhteistyö

Edunvalvonta

SILTA yhteisöklubi toteuttaa Kosti ry:n toiminnan tarkoitusta jäsenyhdistysten ja alueen sote-yhdistysten tukena kooten verkostoja niissä toimien, järjestötoimintaa ja yhteistyötä edistäen julkisen sektorin kanssa ja kehittäen siihen olennaisesti liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Luomme mahdollisuuksia uusiin keskinäisiin kohtaamisiin ja yhteistyöavauksiin erilaisten tilaisuuksien, kuten jäsen- ja sote-yhdistyksille järjestettävien teemallisten pyöreiden pöytien, vapaaehtoistoiminnan seminaarin, yhdistysten torin sekä YhdistysExtriimin avulla.

Olemme osa maakuntaliiton Järjestöjen työryhmää jakamassa hyviä käytäntöjä ja rakentamassa edellytyksiä luontevaan järjestöyhteistyöhön, jolloin yhdistystoiminnan edellytykset toimia paranevat maakunnassa. Osallistumme vuosittaisen maakunnallisen Järjestöjen pyöreän pöydän -vuosikokouksen järjestämiseen maakuntaliiton kanssa. 

Edunvalvonnallista, järjestötoimintaa tukevaa, työtä teemme erilaisissa strategisissa ryhmissä. Vastaamme yhteistyöpyyntöihin sote-rakenneuudistustyössä, osallistumme maakuntaliiton MYR ja maakuntaohjelman teemaryhmätyöskentelyyn sekä toimimme Centria amk:n osallisuus- ja järjestötoiminnan kehittämishankkeiden ja SONet BOTNIAn ohjausryhmissä sekä jäsenenä Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa. Lisäksi osallistumme Kieku- ja ELO-verkostojen sekä pohjalaisten järjestökeskusten kokoontumisiin.


Vahvistamme olemassa olevaa yhdistysten keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi jatkamalla maahanmuuttajien kohtaamiseen perustetun KVklubi-työryhmän ja Verkkarit-valikkoryhmän koordinointia, ruotsinkielisen yhteistyöryhmän toimintaa, perinteisten sote-yhdistyksiä kokoavien tapahtumien, eli kesällä järjestettävän Yhdistysten Torin, vapaaehtoisten illan, sote-opiskelijoille kohdennetun YhdistysExtriimin, järjestämistä. Olemme mukana myös Mielenterveysviikon tapahtumien järjestämisessä. 

SILTA seuraa järjestökenttään kohdistuvia yhteiskunnallisia muutoksia ja osallistuu yhdistyksen hallituksen ohjeistuksella erilaisiin järjestökenttää koskeviin kannanottoihin. SILTA osallistuu asiantuntijuuden ja osallisuuden edistämistyön myötä yhteishankkeisiin sidosryhmien kanssa. Pyrimme olemaan ajan tasalla toimiessamme Keski-Pohjanmaan alueen sote-järjestöjen etuja valvoen ja kehittämään toimintaamme laadukkaammaksi sekä tuloksekkaammaksi.

Päivitetty 27.10.2020