Yhdistystoiminta

Yhdistyksillä, järjestöillä ja osuuskunnilla on suuri merkitys rakennettaessa keskipohjalaista hyvinvointia. Sosiaaliturvan katveeseen jää haasteita, joihin yhteiskunta ei osaa vastata. Paikallinen yhdistystoiminta antaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja liittymiseen, tarjoaa vertaistukea, ehkäisee syrjäytymistä sekä tarjoaa asiantuntevaa tietoa - toiminta tavoittaa laajalti erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Järjestöt tarjoavat foorumeita, joissa kukin voi kantaa kortensa kekoon.

Ilmoittaudu mukaan!

YhdistysExtriimi kutsuu marraskuussa sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä mukaan esittelemään toimintaansa sote-alan opiskelijoille ja muille kiinnostuneille!

Osallisuus on menestyvän maakunnan perusta - Keski-Pohjanmaa osallisuuden mallimaakunnaksi

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi. Maakunnassamme toimii tällä hetkellä noin 1500 aktiivisesti toimivaa rekisteröitynyttä yhdistystä. Luku on valtakunnallisesti huomattava. Varsinaisen tavoitteellisen toimintansa lisäksi keskipohjalaiset järjestöt vaalivat maakuntaidentiteettiä vahvistaen maakuntahenkeä ja asukkaiden yhteenkuuluvuutta sekä sitoutuneisuutta kotiseudun kehittämiseen. Järjestökentän tahtotilan esiintuomisen lisäksi manifesti haluaa myös ottaa kantaa maakuntaohjelman valmisteluun tilanteessa, jossa hyvinvoiva toimintalinja on poistettu ja aluekehityksen tavoitteellinen sisältö kaventunut. Maakunnallisesti on tärkeää tuoda kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen merkitys esiin monialaisten kasvuedellytysten ja hyvinvoinnin kehittäjänä.