Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä jotain yhdessä tai toimia jonkun asian puolesta yhdessä. Yhdistystoiminta on voittoa tavoittelematonta toimintaa, jossa toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatusta.

Yhdistyksen tunnusmerkkejä ovat:

  • vapaaehtoisia asiasta kiinnostuneita toimijoita on vähintään kolme
  • toimijoilla on yhteinen kiinnostuksen kohde ja päämäärä
  • Toiminta on tarkoitettu pitkäaikaiseksi toiminnaksi
  • Toiminta on aatteellista, eli se ei tähtää taloudelliseen voittoon

Yhdistystoiminnasta kiinnostuneen on hyvä tutustua myös Yhdistyslakiin