Järjestöt terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. Avustusvarat kerätään raha-automaatti- sekä kasinopelitoiminnalla ja ohjataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Näin turvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset Suomessa.

Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita esimerkiksi ehkäisevässä työssä ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Erityisesti niiden panos ns. väliinputoajien tarvitseman tuen ja palveluiden tuottamisessa on merkittävä. Järjestöt edistävät toiminnallaan jonkin erityisryhmän, jäsenistönsä tai laajemman väestönosan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia.

Järjestöt ovat myös väylä kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla.