Mitä yhdistystoiminta on?

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä.

Yhdistyksen aatteena voi olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistäminen.

Aatteellisiin yhdistyksiin kuuluvat mm.

  • poliittiset puolueet
  • ammatilliset etujärjestöt
  • erilaiset ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset
  • kulttuuri-, sosiaali-, ja hyväntekeväisyysyhdistykset.

Yhdistystoiminta on yleensä aiottu pysyväksi. Yhdistystä ei pidä perustaa, jos toiminta on pääasiassa taloudellista tai elinkeinotoiminnan luonteista.

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt säätelevät yhdistyksen toimintaa

Rekisteröitävässä aatteellisessa yhdistyksessä toiminnan painopisteen täytyy olla aina aatteellisissa toimintamuodoissa.

Yhdistyksen säännöissä kerrottu aatteellinen tarkoitus kuvaa sitä yhteistä asiaa, jota varten yhdistys perustetaan. Tarkoituksen toteuttamismuodoissa kerrotaan yhdistyksen konkreettiset toimintatavat. Yhdistyksellä voi olla myös tukitoimintoja, jolla se kerää varoja aatteelliseen toimintaansa.

Yhdistys perustetaan sitä varten koollekutsutussa kokouksessa

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Perustajina voi olla myös oikeuskelpoiset yhteisöt. Perustajien tulee olla sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä.

Perustamista varten voidaan kutsua koolle kokous. Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi sopimalla perustamisesta netissä tai puhelimitse. Perustamisesta laaditaan perustamiskirja.

Muutosten rekisteröiminen, kun yhdistys toimii

Muutosilmoitus tehdään yhdistysrekisteriin, kun

  1. rekisteröidyn yhdistyksen säännöt muuttuvat
  2. yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat
  3. osoite muuttuu.

Siirry tekemään muutosilmoitus .

Yhdistyksen purkautuminen, kun toiminta päättyy

Kun yhdistyksen toiminta alkaa hiipua, ja sääntöjen mukaista hallitusta ei saada valituksi, eikä kukaan halua ottaa puheenjohtajan vastuuta, joudutaan päättämään toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta eli purkautumisesta.

Kun yhdistys purkautuu,

  • käsitellään purkautuminen aina yhdistyksen kokouksessa
  • mainitaan purkautuminen aina kokouskutsussa.

Purkautuminen määrätään yhdistyksen säännöissä tai purkautumiseen sovelletaan yhdistyslakia, jos sitä ei ole määritelty säännöissä.

Siirry tekemään purkautumisilmoitus .

(Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus)