Opiskelijat

SILTA yhteisöklubi tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille. Harjoittelujaksoilla opiskelijoiden on mahdollista syventää omaa tietämystään järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta esimerkiksi osallistumalla SILTA yhteisöklubilla kokoontuviin ryhmiin. Meille on tärkeää, että opiskelija on aktiivisesti mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä. 

SILTA yhteisöklubi tarjoaa mahdollisuuden myös maahanmuuttajien kieliharjoitteluun. Yhteisöklubin tiloissa kokoontuvat erilaiset ryhmät ovat verrattoman hyviä mahdollisuuksia kuulla ja oppia rikasta ja monipuolista äidinkieltämme. 

SILTA yhteisöklubi on mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Vuosien varrella olemme olleet mukana mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnattussa yhdistysextriimissä, hyvinvointimessuilla sekä erilaisissa teemallisissa tapaamisissa Centria ammattikorkeakoululla. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana järjestämässä mielenterveysviikon tapahtumia. Tapahtumissa SILTA yhteisöklubi tarjoaa opiskelijoille tietoutta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaistuen tärkeydestä. 

Tarina opiskelijalta

"Olen sosionomiopiskelija Centria ammattikorkeakoulusta. Sain SILTA yhteisöklubilta harjoittelupaikan syksylle 2019 kehittämistyön harjoittelujaksolle. Harjoittelujakson tavoitteena minun oli harjaantua sekä itsenäisessä kehittämistyössä että toimimaan tiimin kanssa. 

Harjoittelujakson alussa sain yhteisöklubilla hyvin vapaat kädet kehitettävän asian valitsemiseen ja hyvin pian valinnakseni kohdistuikin SILTA yhteisöklubilla järjestettävän SenioriSurf -digiopastuksen kehittäminen ja vieminen lähemmäksi ihmisiä.

Harjoittelujakson aikana sain kaiken tukea ja apua, jotta pystyin kehittämään toimintaani suunnittelemallani tavalla. Sain myös paljon rakentavaa palautetta, joka osaltaan tuki minun matkaani kohti sosiaalialan ammattilaisuutta. Olen siitä hyvin kiitollinen."

- Saku Piispanen, Osallisuusagentti, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke.