Opiskelijat Kosti ry

SILTA yhteisöklubi tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille. Harjoittelujaksoilla opiskelijoiden on mahdollista syventää omaa tietämystään järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta esimerkiksi osallistumalla SILTA yhteisöklubilla kokoontuviin ryhmiin. Meille on tärkeää, että opiskelija on aktiivisesti mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä. 

SILTA yhteisöklubi tarjoaa mahdollisuuden myös maahanmuuttajien kieliharjoitteluun. Yhteisöklubin tiloissa kokoontuvat erilaiset ryhmät ovat verrattoman hyviä mahdollisuuksia kuulla ja oppia rikasta ja monipuolista äidinkieltämme. 

SILTA yhteisöklubi on mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Vuosien varrella olemme olleet mukana mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnattussa yhdistysextriimissä, hyvinvointimessuilla sekä erilaisissa teemallisissa tapaamisissa Centria ammattikorkeakoululla. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana järjestämässä mielenterveysviikon tapahtumia. Tapahtumissa SILTA yhteisöklubi tarjoaa opiskelijoille tietoutta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaistuen tärkeydestä. 

Tarina opiskelijalta #1

Olen sosionomiopiskelija Centria ammattikorkeakoulusta. Sain SILTA yhteisöklubilta harjoittelupaikan syksylle 2019 kehittämistyön harjoittelujaksolle. Harjoittelujakson tavoitteena minun oli harjaantua sekä itsenäisessä kehittämistyössä että toimimaan tiimin kanssa. 

Harjoittelujakson alussa sain yhteisöklubilla hyvin vapaat kädet kehitettävän asian valitsemiseen ja hyvin pian valinnakseni kohdistuikin SILTA yhteisöklubilla järjestettävän SenioriSurf -digiopastuksen kehittäminen ja vieminen lähemmäksi ihmisiä.

Harjoittelujakson aikana sain kaiken tukea ja apua, jotta pystyin kehittämään toimintaani suunnittelemallani tavalla. Sain myös paljon rakentavaa palautetta, joka osaltaan tuki minun matkaani kohti sosiaalialan ammattilaisuutta. Olen siitä hyvin kiitollinen.

- Saku Piispanen, Osallisuusagentti, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke.

Tarina opiskelijalta #2

Kiinnostuin SILTA yhteisöklubista ja hain sinne sosionomiopintojeni ensimmäisen vuoden asiakastyön työharjoitteluun keväällä 2021, koska halusin tutustua laajasti järjestökenttään, saada monipuolisesti kokemusta asiakkaiden kanssa toimimisesta ja monenlaisista asiakasryhmistä.

Työharjoitteluni aikana olen ollut mukana SILTA yhteisöklubin monipuolisessa toiminnassa. Olen osallistunut muun muassa seniorikahveille, SenioriSurfiin sekä KV-klubiin (kansainvälinen klubi). SILTA yhteisöklubin kautta olen päässyt osallistumaan myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sijaitsevan OLKA-pisteen toimintaan ja olen myös saanut olla suunnittelemassa sekä toteuttamassa ohjausta OLKA:n ILONA-vapaaehtoisille. SILTA yhteisöklubin työntekijöiden mukana ja kautta olen voinut osallistua myös erilaisiin webinaareihin ja koulutuksiin. 

Työharjoittelussani olen oppinut paljon uutta järjestökentästä, tutustunut monien järjestöjen sekä SILTA yhteisöklubin ja OLKA:n toimintaan. Olen saanut kokemusta monipuolisesti asiakkaiden kanssa toimimisesta ja ohjaamisesta. Harjoitteluni viikko-ohjelman suunnittelimme yhdessä ohjaajieni kanssa ja sain keskittyä minua erityisesti kiinnostavaan ja opintojeni kannalta merkitykselliseen toimintaan. 

SILTA yhteisöklubin henkilökunta otti minut hyvin vastaan ja huomioi minua koko harjoitteluni ajan. SILTA on hyvä harjoittelupaikka, sillä harvassa paikassa on mahdollista kohdata näin monipuolisesti erilaisia asiakasryhmiä.

- Centria-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija Riikka