Tilaa SILTA tiedote

*Tähdellä merkityt kentät pakollisia.

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018 ja samalla se korvaa nykyisen henkilötietolain. Uusi lainsäädäntö määrittää vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyydelle sekä sen kuinka käsittelemme yhteystietojanne. Näin ollen olemme selkeyttäneet tietosuojaselostettamme. Tietosuojaseloste kertoo millä tavoin käsittelemme ja suojaamme sinun henkilötietojasi sekä mitkä ovat sinun oikeutesi.

Me Kosti ry/SILTA yhteisöklubi haluamme näin varmistaa henkilötietojenne turvallisuuden. Tästä syystä haluamme, että olette Kostin jäsenenä tai yhteistyötahona tietoinen henkilötietojenne käsittelyä koskevasta tärkeästä muutoksesta.

Tietosuojaseloste

 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

Laatimispäivä 24.05.2018

1.     Rekisterinpitäjä

Kosti ry/SILTA yhteisöklubi

Rantakatu 6, 67100 Kokkola

puh. 050 3826096

2.     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Nevasaari

3.     Rekisterin nimi

Kosti ry/SILTA yhteisöklubin yhteistyötahot ja ryhmät sekä jäsenet.

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lista yhteistyötahoista sähköisen uutiskirjeen lähettämistä ja muuta tarvittavaa yhteydenpitoa varten. Kosti ry/SILTA yhteisöklubin järjestämistä tilaisuuksista keräämme osallistujalistan, joka hävitetään tilaisuuden jälkeen.

5.     Rekisterin tietosisältö

Organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja osoite, sähköpostiosoite, (puhelinnumero)

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaatiot tai heidän yhteistyötahot ilmoittavat yhteyshenkilönsä itse.

7.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kosti ry/SILTA yhteisöklubi ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8.     Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9.     Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun paikkaan. Tietoja ei käsitellä manuaalisesti.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys sähköpostilla osoitteeseen yhteisoklubi@siltakokkola.fi