Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen


VERKKARIT – työryhmä 

Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhteistyöryhmä. 

Verkkarit - työryhmä koostuu alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen vastaavista toimihenkilöistä.

Verkkarit - työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja vertaistukitoiminnan edellytyksiä.

Verkkarit tukevat vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia.  

Verkkarit kuuluvat valtakunnalliseen Valikko - verkostoon jota koordinoi Kansalaisareena ry.

Työryhmä kehittää yhteistyötä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa järjestävien yhdistysten ja organisaatioiden kesken, järjestää vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia, tukee niin vapaaehtoisten kuin vapaaehtoistoimintaa ohjaavien työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Verkkarit järjestää vuosittain syyskauden alussa vapaaehtoisille kiitosillan.

Keskinäinen vertaistuki on tärkeä Verkkareille!

Verkkarit ryhmää koordinoi ja kutsuu koolle SILTA yhteisöklubi/Kosti ry. 

Järjestösuunnittelija 0400 314662

lasse.nygard(at)siltakokkola.fi


Työryhmässä toimivat seuraavat tahot:

Voimaa vanhuuteen/Kokkolan kaupunki

Voimaa vanhuuteen terveysliikuntaohjelma kouluttaa ja koordinoi vapaaehtoisia  vertaisvetureita, ulkoiluystäviä, pyöräluotseja ja koordinoi myös liikunta-ja elintapaneuvontaa. Järjestää iäkkäiden tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

liikunnanohjaaja Anne Raatikainen

p. 044 7809 253

Kokkolan kaupunki : Voimaa vanhuuteen

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten avointa ryhmätoimintaa

p. 045 140 3096

https://www.ehja.fi/toiminta

Suomenselän Muisti ry/Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa

Muistiluotsi tarjoaa muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen tietoa ja tukea elämään muistisairauden kanssa sekä vahvistaa ja tarjoaa erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa.  

Asiakastyö: Liisa Mäkelä p. 044 772 0093. Vapaaehtoistoiminta: Kati Göös p. 044 770 0025

https://www.suomenselanmuisti.fi/

Kokkolan suomalainen seurakunta

Monipuolista vapaaehtoistoimintaa. 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Mervi Santalo

050-3147 223

https://www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi

Pohjanmaan syöpäyhdistys ry

Yhdistys on potilas- ja terveysjärjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä syöpää sekä tukea ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. 

Vapaaehtoistyön koordinoija Maria Heikkilä-Nyman
Puh. 010 8436 004

Pohjanmaan Syöpäyhdistys (pohjanmaansyopayhdistys.fi)

SPR Ystävätoiminta Keski-Pohjanmaa

Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville.

p. 040 044 2953

https://rednet.punainenristi.fi/node/4637

 FinFami Pohjanmaa ry/Kokkola

Omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia.

puh. 044-7634 101

https://www.finfamipohjanmaa.fi/

Keski-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen Yhdistys ry/ Jäsenyhteisö Kulmakartano & Nuorten Kulmis

Yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa alueen mielenterveysasiakkaiden hyväksi ja tarjoaa tälle kohderyhmälle asumispalveluja sekä päivä- ja työtoimintaa. Jäsenyhteisö Kulmakartano on STEA-rahoitteinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveysasiakkaille ja kaikille paikan omakseen kokeville. Erillinen aukioloaika 16-35-vuotiaille kerran viikossa.

Vastaava ohjaaja Eeva Lätti

040 593 1136/ 040 486 8323

kulmakartano@kpspy.fi

www.kpspy.fi

Kokkolanseudun Omaishoitajat ry

Kokkolanseudun Omaishoitajat ry on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on valvoa omaishoitajien etua ja tukea heidän jaksamistaan omaishoitotyössä, parantaa pitkäaikaissairasta, vammaista tai vanhusta kotona hoitavien omaishoitajien asemaa, tukea heitä sekä olla mukana kehittämässä omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia toiminta-alueella. 

p. 044 336 0122 tai 044 336 0123

www.ksoh.fi

Pohjanmaan näkövammaiset ry

Olemme näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö sekä näkövammaisuuden ja näkemisen asiantuntijoita. Puolustamme sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksia ja tuotamme palveluja.

p. 045 1601246 Anders Nyberg

Tervetuloa Näkövammaisten liittoon! | NKL

Vanhustyön keskusliitto/ Ystäväpiiri-toiminta

Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ryhmätoiminnan avulla.

Vanhustyön keskusliitto järjestää vuosittain useita ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnattuja Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksia eri puolilla Suomea.

https://vtkl.fi/toiminta/ystavapiiri  

Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja Raita Lehtonen/

Länsi-, Sisä- ja Lounais-Suomi

P. 050 373 1057

raita.lehtonen@vtkl.fi

Mannerheimin Lastensuojelu Liitto Pohjanmaan piiri 

Tukihenkilötoiminnassa voit toimia perhekummina, kaverina lapselle tai nuorelle tai ystävänä maahanmuuttaja äidille. Sukupolvitoiminnassa voit toimia  kylämummina ja - vaarina tai lukumummina ja -vaarina alakouluilla. Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä joka antaa paljon!

Tukihenkilötoiminnan koordinaattori

Elsi Pienimäki puh. 044 591 99 55

https://pohjanmaanpiiri.mll.fi/


OLKA Kokkola

Koordinoitua  järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Puh. 040 569 5033 ja  040 569 5023

https://www.siltakokkola.fi/olka/

Päivitetty 5.5.2021.