Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen


VERKKARIT – työryhmä 

Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhteistyöryhmä. 

Verkkarit - työryhmä koostuu alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen vastaavista toimihenkilöistä.

Verkkarit - työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja vertaistukitoiminnan edellytyksiä.

Verkkarit tukevat vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. 

Verkkarit ryhmää koordinoi ja kutsuu koolle SILTA yhteisöklubi/Kosti ry:n toimijat. 

Verkkarit kuuluvat valtakunnalliseen Valikko - verkostoon jota koordinoi Kansalaisareena ry.

Työryhmä kehittää yhteistyötä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa järjestävien yhdistysten ja organisaatioiden kesken, järjestää vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia, tukee niin vapaaehtoisten kuin vapaaehtoistoimintaa ohjaavien työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Verkkarit järjestää vuosittain syyskauden alussa vapaaehtoisille kiitosillan.


Keskinäinen vertaistuki on tärkeä Verkkareille!