Keski-Pohjanmaan järjestöjen työryhmä

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi. Maakunnassamme toimii tällä hetkellä hieman alle 1500 aktiivisesti toimivaa rekisteröitynyttä yhdistystä, joilla on tärkeä rooli keskipohjalaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja maakuntamme yhteisen kehittämisen lisäämisessä ja vahvistamisessa. 

Järjestöjen vuosikokous järjestetetään vuosittain syyskuussa eri puolilla Keski-Pohjanmaan maakuntaa. Jo kolmen vuoden ajan järjestöjen pyöreässä pöydässä on laadittu järjestöjen julkilausuma, jossa kuvataan keskipohjalaisten järjestöjen kulloinkin ajankohtaisia näkökulmia. Tilaisuudessa on valittu vuodesta 2018 lähtien vuoden nuori keskipohjalainen järjestötoimija. Vuonna 2018 valittiin Sara Kronbäck ja vuonna 2019 Jenni Jussila.

Järjestöjen pyöreän pöydän julkilausumat

Järjestöjen pyöreässä pöydässä esiteltyjä materiaaleja

Järjestöjen pyöreässä pöydässä esitelty Keski-Pohjanmaan markkinointimerkki ohjeineen vapaasti käytettäväksi. 

Tarja Myllärisen esitelmä järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa. 25.9.2018 Järjestöjen pyöreä pöytä, Kaustisen Salonkylä.