Terveelliset elintavat osana arkea (27.5.2021)

Kevään kuudes ja viimeinen Pieni Pyöreä Pöytä järjestettiin torstaina 27.5. Pöydän aiheena oli terveelliset elintavat osana arkea ja se keräsi koolle yleisöä useasta eri yhdistyksestä. Illan puhuja toimi Soiten hyvinvointikoordinaattori Henri Nevalainen.

Tilaisuuden aluksi käytiin jo perinteiseksi muodostunut tutustumis- ja esittäytymiskierros. Kierroksen jälkeen Henri aloitti esitelmänsä, jossa hän esitteli osallistujille alueellista suunnitelmaa terveellisten elintapojen edistämiseksi sekä Soite 2.0 sote-keskus hankekokonaisuuden osahanketta elintapavalmennuksen hyödyntämisestä ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä terveellisten elintapojen edistämiseksi.

Esitelmän jälkeen aloitettiin illan keskustelu osuus. Ensimmäisenä keskusteluun nousi viestintä ja sen tärkeys tällaisessa kokonaisuudessa. On tärkeää, että tieto tällaisista kokonaisuuksista saadaan kansalaisille. Viestintää terveellisistä elintavoista on tehty myös osallistuneiden henkilöiden ja yhdistyksien voimin mm. kouluissa, joissa nuorille on esitelty mm. eri elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia. Keskusteluissa huomio kiinnittyi myös siihen, että asioista tulee viestiä negatiivisen sijaan positiivisesti.

Seuraavaksi keskusteltiin asiakkaiden ohjautumisesta palveluihin. Suuri osa illan osallistuneista kertoi yhdistyksen tarjoavan erilaisia liikuntaryhmiä heidän kohderyhmälleen. Osalla yhdistyksillä on sairaalamaailman kontakti, jonka avulla tieto leviää paremmin myös sairaalan asiakkaille. Yhdistyksien on ollut mahdollista myös esitellä toimintaansa sairaalan OLKA pisteellä, jossa he saavat uusia kontakteja itselleen.

Elintapavalmennuksesta ja siihen liittyvästä palvelutarjottimesta keskusteltiin. Valtaosa osallistujista piti ajatuksesta, että elintapavalmennusta tai eri toimintoja tarjoavat yhdistykset koottaisiin yhteen paikkaan, kuten eViljoon. Tämän linkityksen ei kuitenkaan tule poistaa muuta yhteydenpitoa esim. Soiten ja yhdistyskentän välillä. Eräänä kommenttina illassa kuultiin, että yhdistysten koonti ja tietojen avaus voi olla hyvä asia, sillä useat yhdistykset toimivat nimillään, eikä toiminta siten aukea ihmisille. Huomiona kuulimme myös, että koonnin avulla paikkakunnalle juuri muuttava ja toimintaa kaipaava ihminen voi saada tietoa mitä paikkakunnalla tapahtuu. Koontia voikin lukea ja hyödyntää kuka tahansa; yhdistystoimija, työntekijä tai kuntalainen.

Illan toiseksi viimeisinä aiheena käsittelimme digitaalisuutta. Digitaalisuus on korostunut myös yhdistystoiminnassa koronan vuoksi. Osa toimijoista kuitenkin toteaa, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä ei ole valmiuksia toimia etänä. Etäjumppa on ollut koronan aikana keino pitää itseään kunnossa. Nykyään käytetään hyvinvoinnin osaltakin erilaisia digitaalisia mittareita, aiemmin samoja asioita on kirjattu päiväkirjoihin ja almanakkoihin. Mittareihin ei kannata kuitenkaan pelkästään luottaa; myös omaa oloa tulee kuunnella.

Illan viimeisenä aiheena käsittelimme yhteistyötä. Osallistujat kertoivat toivovansa yhteistyötä. Osa kertoi, että vetäjät puuttuvat. Olisi hyvä kouluttaa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita. Voisiko tässä ollakin koko Keski-Pohjanmaan yhdistyskentälle yhteinen päämäärä ja yhteistyö? Tehdään Keski-Pohjanmaasta yhdessä terveempi!

Suuri kiitos kaikille osallistujille!