Blogi #11

Keski-Pohjanmaan järjestökenttä tiedottaa

Kuluneen vuoden aikana viestintä ja sen eri muotojen tärkeys on korostunut monissa yhteisöissä, yrityksissä ja yhdistyksissä. Näin on käynyt myös meillä KOSTI ry:llä.

Vuoden 2021 alkajaisiksi meidän silta-avustajamme Maria Korhonen sekä 2.0 hankkeen osallisuusagentti Saku Piispanen alkoivat kehittämään toimia, joilla voisivat tukea keskipohjalaista yhdistyskenttää heidän viestinnässään. Ideaksi ja malliksi kehittyikin hyvin pian ”Keski-Pohjanmaan järjestökenttä tiedottaa”.

Mallissa on tarkoituksena, että SILTA ja 2.0 hanke toimivat yhdistyksille tiedonvälittäjinä ja siten myös eräänlaisena viestinnällisenä tukena. Malli toimii siten, että yhdistyksen tarvitsee vain lähettää haluamansa tiedotettava asia/tapahtuma yhteystietoineen Marialle tai Sakulle, ja he koostavat tiedon Keski-Pohjanmaan yhdistysten yhteiseksi tiedotteeksi, jota välitetään laajasti eteenpäin alueen eri toimijoille.

Tiedotettavia asioita voivat olla mitkä tahansa normaaliin yhdistystoimintaa liittyviä asiat, kuten kerhot, tapahtumat, kurssit, koulutukset tai vuosikokoukset. Jos esimerkiksi yhdistyksessänne järjestetään säännöllisesti kahvittelutuokioita, niin kyseinen malli tarjoaa teille mahdollisuuden viestiä siitä säännöllisesti ympäri keskipohjalaista yhdistyskenttää. Viestimällä tilaisuuksista laajasti kauttamme annatte muille keskipohjalaisille toimijoille mahdollisuuden löytää toimintanne sekä mahdollisesti jopa osallistua siihen.

Toiminnan tavoitteena onkin ensisijaisesti tukea yhdistyksiä heidän toimintansa aktivoinnissa ja sanan levittämisessä. Välittämällä tietoa luodaan myös mahdollisuuksia osallistumiseen sekä uusien tuttavuuksien ja harrastuksien löytämiseen. 

Maria ja Saku kertovat mieluusti lisää toiminnasta, yhteystiedot löytyvät ohessa olevasta kuvasta!