Blogi #8

Pienet pyöreät pöydät – keskustelufoorumi, jolle on tilausta

SILTA yhteisöklubi ja Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla-hanke järjestävät yhteistyössä pieniä pyöreitä pöytiä. Pienet pyöreät pöydät ovat kansalaisille tarkoitettu keskustelufoorumi, joihin saa osallistua kaikki taustastaan riippumatta. Nimensä mukaisesti, pöytä on pyöreä, joten kaikki osallistujat ovat samanarvoisia. Kukaan ei saa paikkaa pöydän päässä! Pöydissä ei ole myöskään tarkoitus luennoida tai pitää suuria esitelmiä- annetaan aikaa ja tilaa keskustelulle.

Pienissä pyöreissä pöydissä on siis jokaisella kokoontumiskerralla käsittelyssä eri teema. Teemoiksi pyritään valitsemaan ajankohtaisia, pyydettyjä sekä ”kentältä” nousseita aiheita. Tulevaisuudessa pyöreissä pöydissä on tarkoituksena käsitellä mm. vertaisuutta. Tämä aihe nousi kentältä tulleesta tarpeesta: on useita ihmisiä ja yhdistyksiä, jotka toimivat apuna ja vertaistukena muille. Harmillisen usein varjoon kuitenkin jää tukijan tarve tuelle. Keskustellaan yhdessä siitä, kuinka kuormittavaa muiden tukeminen voikaan olla. Muita tulevia pöytien teemoja ovat turvallisuus, ryhmätoiminta, kiusaaminen, digiosaaminen, sukupolvien kohtaaminen sekä eVILJO-yhdistysrekisteri. 

On esimerkiksi mahdollista, että  teemojen ympärille kokoontuneet yhdistyksien edustajat löytävät nk. hengenheimolaisia tai opiskelijat löytävät itselleen verkostoja. Verkostoitumisen ohessa pyritään myös löytämään ratkaisuja, yhteistyökuvioita, ideoita tai oivalluksia pöydän aiheeseen liittyen. Tilaisuuksissa yksittäisen kansalaisenkin on mahdollista päästä keskustelemaan ja vaikuttamaan.

Ensimmäinen pyöreä pöytä järjestettiin tammikuussa 2021. Pöydän teemana oli viestintä ja sen ääreen saatiin osallistujia useasta eri organisaatiosta ja yhdistyksestä. Osallistujat kävivät keskenään hyvää keskustelua, jakoivat kokemuksiaan viestinnästä sekä kertoivat toisilleen minkälaisia hyviä käytänteitä he ovat omaan viestintäänsä löytäneet. Keskustelun lomassa tutustuttiin ja ”verkostoiduttiin” uusien toimijoiden kanssa. Toinen pyöreä pöytä ”Lasten ja nuorten jaksaminen” järjestettiin helmikuussa. Molempiin pöytiin mahtui keskustelun lisäksi paljon iloa ja naurua! 

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää Pieniin pyöreisiin pöytiin liittyen, niin voit olla yhteydessä osallisuusagentti Saku Piispaseen tai järjestösuunnittelija Lasse Nygårdiin! Yhteystiedot löytyvät yhteystieto välilehdeltä.