Sivusto on vielä kesken. Päivitämme niitä parhaillaan.

Lisätietoja toiminnasta saat: https://www.facebook.com/VERNAvertaistuki/

Kestävä Verna -hanke on STEA:n rahoittama hanke, jossa luodaa toimintamallia sosiaali- ja terveysyhdistysten ja potilasjärjestöjen yhteistoimintapisteen tueksi kiinteänä pisteenä, liikkuvana toimintana ja digitaalisesti. 

Kestävä Verna -hanke kokoaa tietoa vertaistukitoiminnasta, sen kehittämiseksi ja toiminnan näkyvyyden tukemiseksi koko Keski-Pohjanmaan alueella. 

Terveisin, Minna ja Hanna Verna-hankkeesta

Uutisia

Kestävä VERNA Hankepäällikkö Minna Kallio-Järvinen puh. 0405695033 minna.kallio-jarvinen(at)siltakokkola.fi
Hanketyöntekijä Hanna Kautiainen 040 569 5023 hanna.kautiainen(at)siltakokkola.fi