Rekisteriselosteote

Tietosuojaseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

Laatimispäivä 24.05.2018

1.      Rekisterinpitäjä

Kosti ry/Kestävä Verna -hanke

Rantakatu 6, 67100 Kokkola

puh. 040 569 5033

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Kallio-Järvinen

3.      Rekisterin nimi

Kestävä Verna -hankkeen yhteistyötahot.

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lista yhteistyötahoista sähköisen uutiskirjeen lähettämistä ja muuta tarvittavaa yhteydenpitoa varten. Kestävä Verna -hankkeen järjestämistä koulutuksista ja tilaisuuksista keräämme osallistujalistan, joka hävitetään tilaisuuden jälkeen.

5.      Rekisterin tietosisältö

Organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja osoite, sähköpostiosoite, (puhelinnumero).

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaatiot tai heidän yhteistyötahot ilmoittavat yhteyshenkilönsä itse.

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kestävä Verna -hanke ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun paikkaan. Tietoja käsitellä myös manuaalisesti ja hävitetään tilaisuuden jälkeen.

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys sähköpostilla osoitteeseen minna.kallio-jarvinen(at)siltakokkola.fi.