Vertaistuki käytännössä

Vertaistukitoiminta luodaan aina tarpeeseen.... 

Mikä on yhdistyksemme toiminnan tarkoitus? 

Mikä on yhdistyksemme kohderyhmä ja jäsenten toiveet? 

Millaista vertaistukea jäsenemme tarvitsee? 

Vertaistukitoiminta on samanlaisten elämänkokemusten vaihtamista... 

Kuka ottaa vastuun vertaistukitoiminnasta ja toimii ohjaajana?  

Aiheutuuko toiminnasta kuluja ja miten kulut katetaan? 

Kuka perehdyttää ja kouluttaa uudet toimijat? 

Onko toiminnalle sopivia tiloja?  

Vertaistukitoiminta voimaannuttaa....

Missä toiminnasta tiedotetaan? 

Toimitaanko ryhmässä vai kahden? 

Kuinka toimijoiden jaksamisesta ja työohjauksesta huolehditaan? 

Muistammehan kiittää toimijoitamme?